ارائه یک روش دو‌مرحله‌ای برای ایجاد و بهنگام‌کردن برنامه زمان‌بندی جراحی اصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

2 استادیار، دانشگاه اصفهان.

10.52547/jimp.10.1.167

چکیده

در این پژوهش، مسئله ایجاد جدول زمان‌بندی جراحی اصلی به‌صورت یکپارچه با برنامه‌ریزی آمیخته عمل‌های جراحی بررسی شده است. یک روش دومرحله‌ای برای ارائه و بهنگام­‌سازی این جدول طراحی شده است. در مرحله نخست، مدلی برای ساخت جدول برنامه‌­ریزی جراحان با توجه به توزیع تقاضای عمل‌های جراحی هر یک از آن‌ها پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، با داشتن فهرست انتظار بیماران هفتگی، برای مقابله با نوسانات تقاضا و استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌های عمل، مدلی برای اصلاح جدول زمان‌بندی جراحی اصلی در بازه هفتگی ارائه شده است. در این پژوهش، محدودیت منابع پایین‌دستی مانند تخت بخش نیز در نظر گرفته شده است. برای این مسئله سه هدف «کمینه­‌کردن هزینه‌­های اضافه‌­کاری و بیکاری اتاق عمل»، «بیشینه‌­کردن ترجیحات جراحان» و «کمینه­‌کردن تقاضای برآورده‌­نشده» در نظر گرفته شد. تحلیل نتایج با استفاده از داده‌­های جمع‌آوری‌شده از «بیمارستان الزهرا اصفهان» صورت گرفت. مدل ارائه­‌شده در هفته‌های متعددی با داده‌های واقعی این بیمارستان اعتبارسنجی شد. در آزمایش‌های انجام‌شده، میانگین درصد بهبود در توابع هدف اول، دوم و سوم نسبت به برنامه واقعی بیمارستان به­ترتیب 73/29، 35/43 و 73/78 به‌­دست آمد. نتایج نشان می‌دهد مدل ارائه‌شده با تفاوتی معنادار نسبت به برنامه واقعی بیمارستان بهتر برنامه‌­ریزی کرده است که نشان از کارایی مدل ارائه‌­شده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Two-Step Method for Creating and Updating the Master Surgical Scheduling Program

نویسندگان [English]

 • Shayan Barafkandeh 1
 • Arezoo Atighehchian 2
 • Kamran Kianfar 2
1 M.Sc., University of Isfahan.
2 Assistant Professor, University of Isfahan.
چکیده [English]

In this paper the integrated Master Surgical Scheduling program and Case Mix Planning is investigated. A new two-step approach is proposed for creating and updating this program. In the first step, a model is proposed for creating master surgical schedule considering the demand distributions of different surgery kind of each surgeon. In the second step, having the weekly waiting list of patients, a model is proposed for updating this program in order to cope with demand fluctuations and maximize the use of operating rooms capacity in weekly period. In this paper the limitation of down-stream resources is also considered. Three objectives are considered for this problem: minimizing over time cost and idle time cost of operating rooms, maximizing the surgeons’ preferences and minimizing the not fulfilled demand. The real data from Al-Zahra hospital of Isfahan, Iran is used to evaluate the models and analyze the results. The proposed approach is evaluated using these real data in several problem instances. The experiments show that the proposed approach leads to better results than real program of hospital with significant different which displays the efficiency of the proposed approach. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Operating Room Scheduling
 • Master Surgical Schedule
 • Case Mix Planning
 • Mathematical Model
 • Mixed Integer Programming
 1. Aringhieri, R., Landa, P., Soriano, P., Tànfani, E. & Testi, A. (2015). A two level metaheuristic for the operating room scheduling and assignment problem. Computers & Operations Research, 54, 21–34.
 2.  Astaraky, D. & Patrick, J. (2015). A simulation based approximate dynamic programming approach to multi-class,multi-resource surgical scheduling. European Journal of Operational Research, 245, 309–319.
 3.  Banditori, C., Cappanera, P. & Visintin, F. (2013). A combined optimization–simulation approach to the master surgical scheduling problem. IMA Journal of Management Mathematics, 24, 155–187.
 4.  Belien, J. & Demeulemeester, E. (2007). Building cyclic master surgery schedules with leveled resulting bed occupancy. European Journal of Operational Research, 176, 1185–1204.
 5.  Blake, J. T., Dexter, F. & DonaLD, J. (2002). Operating Room Managers’ Use of Integer Programming for Assigning Block Time to Surgical Groups: A Case Study. Anesthesia & Analgesia, 94, 143-148.
 6.  Cappanera, P., Visintin, F. & Banditori, C. (2016). A Goal-Programming Approach to the Master Surgical Scheduling Problem. Health Care Systems Engineering for Scientists and Practitioners, 155-166.
 7.  Choi, S. & Wilhelm, W. E. (2014). An approach to optimize block surgical schedules. European Journal of Operational Research, 235, 138–148.
 8.  Dellaert, N. & JeuneT, J. (2017). A variable neighborhood search algorithm for the surgery tactical planning problem. Computers & Operations Research, 85, 216-225.
 9. Fatahi, P., Mohammadi, E. & Daneshamooz, F. (2019). Providing a Harmony Search Algorithm for Solving Multi Objective Job Shop Scheduling Problem with Considering an Assembly Stage and Lot Streaming. Journal of Industrial Management Perspective, 33, 61-86 (In Persian).
 10.  Feugener, A. (2015). An Integrated Strategic and Tactical Master Surgery Scheduling Approach With Stochastic Resource Demand. Journal of Business Logistics, 36, 374–387.
 11.  Fügener, A., Hans, E. W., Kolisch, R., Kortbeek, N. & Vanberkel, P. T. (2014). Master surgery scheduling with consideration of multiple downstream units. European journal of operational research, 239, 227-236.
 12.  Geranmayeh, S. (2015). Optimizing Surgical Scheduling through integer programming and robust optimization. telfer school of management ,university of Ottawa.
 13.  Gunawan, A. & Lau, H. C. (2013). Master physician scheduling problem. Journal of the Operational Research Society, 64, 410-425.
 14. Imani Imanlou, M., Atighehchian, A. (2017). Daily operating rooms scheduling under uncertainty using Simulation based optimization approach. Journal of Industrial Management Perspective, 26, 53-82 (In Persian).
 15.  LOUISE ROWSE, E. (2015). Robust Optimisation of Operating Theatre Schedules. School of Mathematics Cardiff University.
 16.  Mannino, C., Nilssen, E. J. & Nordlander, T. E. (2012). A pattern based, robust approach to cyclic master surgery scheduling. Journal of Scheduling, 15, 553–563.
 17.  Oostrum, J. M. V., Houdenhoven, M. V., Hurink, J. L., Hans, E. W., Wullink, G. & Kazemier, G. (2008). A master surgical scheduling approach for cyclic scheduling in operating room departments. OR Spectrum, 30, 355–374.
 18. Sajadi, S.M., Ayoogh, A. & Seyed Esfahani, M.M. (2016). Proposing an integrated model for analyzing and improving scheduling problems and sending automated guided vehicles in a flexible manufacturing system. Journal of Industrial Management Perspective, 21, 97-127 (In Persian).
 19. Tanfani, E. & Testi, A. (2010). A pre-assignment heuristic algorithm for the Master Surgical Schedule Problem (MSSP). Annals of Operations Research, 178, 105–119.
 20.  Testi, A., Tanfani, E. & Torre, G. (2007). A three-phase approach for operating theatre schedules. Health Care Manage Sci, 10, 163–172.
 21.  Vijayakumar B, Parikh PJ. & Scott R et al (2013). A dual bin-packing approach to scheduling surgical cases at a publicly-funded hospital. Eur J Oper Res, 224, 583–591.