کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
ارزیابی کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند‌شاخصه ترکیبی در شرایط فازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 135-164

محمدرضا تقی‌زاده یزدی؛ سیما سبزعلی رضایی؛ میر سید محمد محسن امامت؛ هنگامه علیخانی


طراحی چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات در زنجیره‌ تامین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 9-24

عادل آذر؛ مسلم علی‏ محمدلو؛ عباس مقبل باعرض؛ پرویز احمدی