کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر رویکرد مالی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 9-40

10.52547/jimp.10.4.9

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی