نویسنده = ���������� ������������ �������������������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی زنجیره تأمین خدمات ارتباطات ثابت ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-137

نظام‌الدین فقیه؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ علی محمدی؛ علی‌حسین صمدی؛ محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ محمد غفورنیان


2. تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‌های سیستم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 135-158

محمد‌هاشم موسوی حقیقی؛ حبیب‌اله رعنایی کرد شولی؛ محمد غفورنیان