نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

2 استادیار، دانشگاه شیراز.

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

بازار تلفن همراه ایران به دلیل فعالیت بیش از یک اپراتور در آن، با بازار تلفن ثابت متفاوت است. تا قبل از سال 1385 که شرکت ایرانسل وارد بازار شد، بازار تلفن همراه ایران یک انحصار کامل داشت، اما پس از ورود اپراتور دوم، انحصار شکسته شد و رقابتی در این بازار شکل گرفت که نتایج آن افزایش تنوع در سبد محصولات، بهبود کیفیت شبکه، تلاش در حفظ مشترکین و جذب سهم بیشتر از بازار بود. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، بازار تلفن همراه ایران در دوره‌ زمانی 1380تا1404شبیه‌سازی شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوی عملیاتی و تعیین سناریوهای مختلف برای شرکت همراه اول با توجه به بازار رقابتی موجود و پیش رو تا سال 1404 است. در این مطالعه چهار متغیر کلیدی تعداد کاربران، درآمدها، هزینه‌ها و سرمایه در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که با ادامه روند کنونی بازار تلفن همراه در ایران، شرکت همراه اول تا سال 1404 به تدریج 10 درصد از سهم بازار خود را از دست خواهد داد، اما تغییر در این روند با اجرای سناریوهای مختلف، مانند ایجاد زیرساخت‌های جدید و افزایش نواحی تحت پوشش یا تغییر در قیمت خدمات امکان‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Iran Cell Phone Market by Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Moosavi Haghighi 1
  • Habibollah Ranaei Kordshooli 2
  • Mohammad Ghafournian 3

1 Assistant Professor, Agricultural Research and Natural resources Center of Fars.

2 Assistant Professor, Shiraz University.

3 Ph.D student, Shiraz University.

چکیده [English]

phone) market due to the activation of more than one operator. Before 2006, with the appearance of “Iran cell”, Iran mobile telephone had a complete monopoly but after the entrance of the second operator, the competition was formed in this market and the result was the increase of variety in the service of the products, the improvement of network quality, the attempt to keep the users and attracting more share of the market.Here, Iran cell phone market was simulated during 2001 to 2025 by System Dynamics approach. The current study aimed to make an operational model and determine various scenarios for "Hamrah Aval" based on the existing competition market to 2025. In the current study four key variables, number of users, income, costs and capital were simulated. The overall results of the study showed that by continuing the present trend of Cell phone market in Iran, "Hamrah Aval" company is going to lose 10% of market share by 2025. But the change in this trend is possible via various scenarios as creating new infrastructures and increasing the covered regions or the change in the service price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Cell Phone Market
  • Second Operator
  • Iran Cell Company
  • Simulation