نویسنده = ���������� ����������������������� ������
تعداد مقالات: 5
1. مدل تصادفی چندهدفه به منظور تعیین نوع، ظرفیت و محل نصب تولیدات پراکنده در زنجیره تأمین جدید صنعت برق

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 9-39

10.52547/jimp.11.2.9

احمد قربانخانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی؛ سید حبیب‌الله میرغفوری؛ سید حیدر میرفخرالدینی


3. یافتن مناسب ترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-142

علی مروتی شریف‌آبادی؛ رسول خوانچه مهر


4. انتخاب تأمین‌کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-146

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فاطمه کاظمی؛ مژده حیاتی


5. ترکیب الگوریتم پرواز پرندگان و الگوریتم ابتکاری CUL برای حل مسأله برش دو بعدی غیرگیوتینی با تقاضا

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 121-137

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف‌آبادی