نویسنده = ���������� ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و ناب سازی لجستیک بر عملکرد کسب و کار

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 67-82

محسن شفیعی نیک‌آبادی؛ احمد جعفریان؛ اعظم جلیلی بوالحسنی