نویسنده = بهروز دری نوکرانی
تحلیل تطبیقی ـ فازی قابلیت نوآوری ملّی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 207-246

10.52547/jimp.11.2.207

محمدعلی ترابنده؛ بهروز دری نوکرانی؛ علیرضا موتمنی؛ مسعود ربیعه


مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تأمین زیست متان

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 29-54

سهیلا خویشتن‌دار؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی؛ سیدامید رعنایی سیادت


زمان‌بندی گردش شغلی در سیستم تولید تازه‌آرایش‌یافته به‌صورت سلول تولید ناب با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 33-59

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه؛ حسن فارسیجانی؛ بهروز دری نوکرانی


زمان‌بندی شیفت کاری کارکنان چند‏مهارته با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 87-102

محمد اکبری؛ بهروز دری نوکرانی؛ مصطفی زندیه


به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری در مدل یکپارچه سازی شبکه لجستیک توزیع کالا

دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 99-119

حمزه قجاوند؛ مصطفی زندیه؛ بهروز دری نوکرانی