نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


2. سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-60

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ پرویز مقدس