نویسنده = بهروز افشارنجفی
توسعه و حل مدل‌های بهینه‌سازی برای مدیریت توزیع منابع آب شهر قم

دوره 13، شماره 2، 1402، صفحه 9-38

10.48308/jimp.13.2.9

هادی فضلی؛ بهروز افشارنجفی؛ سیدتقی اخوان نیاکی