نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با تلفیق کارت امتیازی متوازن و پویایی‌شناسی سیستم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 165-193

10.52547/jimp.9.3.165

سیده سوده کارآموز؛ رضا احمدی کهنعلی؛ محمد غفورنیا


2. تحلیل روابط علّی بین شاخص‌های بهره‌وری سبز با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 97-119

مهدی نیک شاپوری؛ طیبه عباس نژاد؛ رضا احمدی کهنعلی