نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز.

چکیده

برخی مسائل و موضوعات صنعتی، اجتماعی و مدیریتی دارای پیچیدگی های خاص خود می باشند و با فرضیه های ساده بینشی و مدیریتی قابل حل نمی باشند. تفکر سیستم های پویا روشی برای مدلسازی و بررسی عوامل یک سیستم و در نهایت یافتن راه حل مناسب برای آن است. به طورکلی هدف از شناسایی یک سیستم به دست آوردن مدل آن سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی است که به کمک آزمایش های متعدد از همان سیستم حاصل شده اند. با توجه به اهمیت میانگین درصد مکالمات موفق (ASR) در عرصه ارتباطات، در این تحقیق سعی برآن است که با استفاده از تفکر سیستم های پویا، هویت سیستمی که سبب ایجاد ASR های مختلف در طول زمان می شود، مورد شناسایی و بررسی قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic Identification of Average ASR Successful Telecommunications Conversations Using the Concept of Dynamic Systems

نویسندگان [English]

  • Nezamodin Faghih 1
  • Mohammad Ghafournian 2

1 Professor, Shiraz University.

2 Ph.D. Shiraz University.

چکیده [English]

Some industrial, social, and managerial issues have their own intricacies and cannot be solved by simple vision and management hypotheses. Dynamic systems thinking is a way of modeling and analyzing the factors of a system and ultimately finding the right solution for it. In general, the purpose of identifying a system is to obtain a model of that system using input and output data obtained through multiple tests of the same system. Given the importance of the average percentage of successful conversations (ASRs) in the field of communication, this study attempts to identify and investigate the dynamics of systems thinking that generate different ASRs over time. Be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic systems, identification systems
  • autocorrelation function, cross correlation function, spectral density function
1. Avigad , j . (2008) " The Metamathematics of Ergodic Theory " Department of Philosophy and Department of Mathematical Sciences Carnegie Mellon Univercity , Pitrsburgh , Pa 15213.
2. Brin , M . and Stuck , G . (2000) " Introduction to Dynamical Systems " , Cambridge University Press .
3. Eckmann , h.p. (1995) " Ergodic Theory of Chaos and Strange Attractors"،
Reviews of Modern Physics , Vol . 57 , NO . 3 , Part 1.
4. Gray , R . M . (2010) " Probability , Random Processes and Ergodic Properties "، Information Systems Laboratory Electreical Engineering Department Stanford University.
5. Huang , W.and Day ,R.H.(2000) " On The Statistical Properities of Ergodic Economic Systems"، Discrete Dynamics In Nature and Society , VOL . 6 , PP . 181-189.
6. ZPreszier , j . (2003) " Ergodic Theory ".
7. Young , L . S . (1997) " Ergodic Theory of Chaotic Dynamical Systems " Department of Mathematics , University of California .
8. Zweimuller , R . ( 2009) " Survey Notes on Infinite Ergodic Theory "، Ergodic Theory and Dynamic Systems .20 , p.p.1519-1549 .