پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف ایران با استفاده از رگرسیون خطی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

در این تحقیق، تقاضای فرآورده­های نفتی، گاز و برق در بخش­های مختلف مصرف شامل خانگی-تجاری، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و نیروگاه­ها، با در نظر گرفتن شاخص­­های اقتصادی و اجتماعی و با استفاده از مدل­های رگرسیون و رگرسیون خطی فازی پیش­بینی شده است. از داده­های مربوط به سال­های 1372 تا 1389 برای انتخاب مدل مناسب و بررسی اعتبار آن استفاده شده است و تقاضای حامل­های مختلف انرژی برای هر کدام از بخش­های مختلف، طی سال­های 1391 تا 1400 تخمین زده شده است. 

کلیدواژه‌ها