نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.

3 دانش‌آموخته دکترای، دانشگاه تهران.

چکیده

سازمان‌هایی که در یک بسته نرم‌افزاری جدید «مدیریت منابع سازمان» سرمایه‌گذاری می‌کنند، وارد تعهدی بزرگ می‌شوند؛ تعهدی که مستلزم صرف زمان، هزینه و منابع سازمانی می‌شود. خاصیت قفل‌شوندگی این سیستم‌ها با سازمان خریدار و پیچیدگی‌های خاص این بسته نرم‌افزاری در کنار ریسک‌های موجود در مسیر استقرار می‌توانند به بروز مشکلات غیر قابل پیش‌بینی بینجامند؛ بنا‌بر‌این سازمان‌هایی که در میانه راه همکاری خود با شرکت تأمین‌کننده سیستم به این نتیجه می‌رسند که از ابتدا، چه در تصمیم برای بازگشت از  مسیر طی شده و چه در تصمیم برای ادامه راه، انتخاب درستی انجام نداده‌اند، از نظر زمان، هزینه و منابع سازمان بسیار متضرر می‌شوند. این مقاله می‌کوشد با ارائه روشی کاربردی مبتنی بر سیستم استنتاج فازی به سازمان‌ها کمک کند که از همان ابتدا با انتخاب بسته نرم‌افزاری مناسب، در مسیری درست گام نهند. برای رسیدن به این هدف، در ابتدا 63 شاخص‌ تأثیرگذار در انتخاب یک سیستم مدیریت برنامه‌ریزی منابع سازمان با مطالعه عمیق مقالات مرتبط گردآوری شد. در گام بعدی اهمیت هر‌یک از شاخص‌ها توسط خبرگان موضوع و از طریق ابزار پرسشنامه سنجیده شد. سپس سیستم استنتاج فازی بر اساس وزن شاخص‌های تائید‌شده با استفاده از جعبه ابزار فازی در نرم‌افزار MATLABساخته شد و در پایان از سیستم ساخته‌شده برای انتخاب مناسب‌ترین سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بین سه شرکت تأمین‌کننده استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Inference System (FIS) for Prioritizing and Selecting the Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • Hamed Mahjoub 2
  • Iman Raeesi Vanani 3

1 MS, University of Tehran.

2 MS, University of Tehran.

3 Ph.D, Tehran University.