ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده با لحاظ شاخص‌های قابلیت‌های رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار، دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان.

چکیده

طی سال‌های اخیر، مسئله انتخاب تأمین‌کننده به یکی از مهم‌ترین ملاحظات در برقراری یک سیستم زنجیره تأمین اثربخش تبدیل شده است. بسیاری از عوامل کیفی و کمی، مانند کیفیت، قیمت، انعطاف‌پذیری و عملکرد تحویل، باید در تعیین تأمین‌کننده مناسب مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین انتخاب تأمین‌کننده یک مسئله تصمیم‌گیری چندشاخصه است. مدل‌ها و روش‌های متعددی برای مقابله با این مسئله توسعه یافته است. در این مطالعه، کاربرد تکنیک FRSدر مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین‌کننده تشریح شده است. برای محاسبه اوزان هریک از شاخص‌ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. حسن این روش در این است که جنبه مثبت یا منفی شاخص‌ها، تأثیری در روش محاسبه ندارد. این مطالعه از نوع توصیفی است و در شرکت‌های بزرگ قطعه‌ساز خودرو در شهر سمنان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که شرکت‌های پارمیدا، سام فر، غرب استیل و شیشه ایمنی کبیر، به‌ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را براساس قابلیت‌های رقابتی کسب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supplier Evaluation and Selection Considering Competitive Capabilities using MADM Technique

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • Maryam Hemmati 2
  • Iman Kholghi 3
1 Assistant Professor, Semnan University.
2 Ph.D. Student, Semnan University.
3 MSc., Islamic Azad University of Semnan.
چکیده [English]

In recent years, supplier selection problem has become one of the most important issues for establishing an effective supply chain system. Many quantitative and qualitative factors such as quality, price, and flexibility and delivery performance must be considered to determine suitable supplier. Then, supplier selection is a multi-attribute decision making (MADM) problem.  Several models and techniques have been developed to deal with this problem. In this study, FRS application is described in supplieir evaluation and selection problem. The Shannon entropy method has been used to calculate the each of indicators weights. The advantage of this method is that the positive or negative indicators, does not affect the calculation method.This is a descriptive-survey study which is done in large automotive components in Semnan. The results indicate that Parmida, Samfar, Gharb Steel and Shishe Imeni Kabir companies are at the first to fourth, respectively in the ranking based on competitive capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supplier Evaluation
  • Multi-Attribute Decision Making