مطالعه ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی‌بر فناوری و چابکی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد آلیاژی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

چابکی به‌عنوان راهکار جدیدی که بقای سازمان‌ها را در رویارویی با تغییرات شتابان و عدم اطمینان فزاینده در محیط کسب‌وکار تضمین می‌کند، از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات مدیریت شد.ازسوی دیگر، دانش به‌سرعت درحال تبدیل شدن به یک منبع استراتژیک برای سازمان‌ها است؛ به‌طوری که صاحب‌نظران عرصه مدیریت معتقدند که در اقتصاد دانش‌محور، دانش یک منبع مهم برای مزیت رقابتی و ایجاد ارزش است و عنصر ضروری برای سازمان‌ها با آمال جهانی به‌شمار می‌آید. به این ترتیب، ایجاد و حفظ این منبع اهمیت خاصی دارد. دانش جدید وقتی دارای ارزش است که به‌کار گرفته شود و به‌کارگیری دانش جدید به‌معنی نوآوری است. با توجه به اهمیت دانش در کسب‌وکار امروزی، این سؤال مطرح می‌شود که خلق دانش چه تأثیری بر چابکی سازمانی دارد و این تأثیر چگونه است. در این راستا، ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی‌بر فناوری و چابکی سازمانی را بررسی کردیم.  نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که خلق دانش بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت دارد و نوآوری مبتنی‌بر فناوری یکی از راه‌های تأثیر دانش تازه‌خلق‌شده بر چابکی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Knowledge Creation, Technological Innovation and Organizational Agility. ) A Case to Study: Iran Alloy Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Behrooz Ghlichlee 1
  • Effat Rajabi Shahrabadi 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.
2 MA, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

Agility as a new strategy that ensures survival of organizations in encounter with accelerating changes and increasing uncertainty in business environment, has entered in management literature since the end of 1990s. On the other hand, Knowledge is rapidly becoming as a strategic resource for organizations, as theoreticians of management believe that knowledge in knowledge-centric economy is an important resource of competitive advantage and creating power and also essential principle for organizations with global desires. Thus, creating and retaining this resource has special importance. New knowledge is valuable when it is applied, and utilization of new knowledge means Innovation. In regard to the importance of knowledge in modern business, these questions arise that: what is the effect of knowledge creation on organizational agility? And how does this affect? So according to these questions, in this research we surveyed the relationship between Knowledge Creation, Technological Innovation and Organizational Agility. The results show that knowledge creation has positive impact on organizational agility and technological innovation is one of ways that new created knowledge affects organizational agility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creation
  • Innovation
  • Technological Innovation
  • Organizational Agility