مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی هاب چندمحصوله با درنظر گرفتن روش‌های تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

3 استاد، دانشگاه تهران.

چکیده

هاب‌ها تسهیلات ویژه‌ای هستند که در شبکه‌های توزیع، به‌عنوان واسطه‌های توزیع عمل می‌کنند. در این مقاله، مسئله مکان‌یابی هاب میانه تک‌تخصیصه چندمحصوله بررسی شده است. با توجه به موضوع کمیابی منابع در اقتصاد، چگونگی تأمین مالی و محدودیت­های بودجه‌ای در تصمیم­گیری­های اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور برای توسعه زیرساخت‌ها، به حضور سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات خارجی نیاز اساسی است؛ بنابراین، در مدل پیشنهادشده، شیوههای تأمین مالی شامل «تسهیلات بانکی»، «تسهیلات ارزی» و «بودجه دولتی با لحاظ کردن محدودیت منابع مالی» برای تأسیس‌ هاب به مدل اضافه شده است. با توسعه ساختار مدل‌سازی مسئله مکان‌یابی‌ هاب چندمحصوله با استفاده از حمل‌ونقل زمینی، هزینه تأسیس‌هاب‌های ترکیبی (جاده‌ای- ریلی) و هزینه حمل‌ونقل بین‌هاب­ها و‌ هاب به غیر‌هاب در تابع هدف کمینه شده است. اطلاعات به‌کاررفته از آمار ارائه‌شده حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سال 1392 به‌دست آمده است. برای حل مسئله، از نرم­افزار گمز 24.1.3 برای کدنویسی مدل استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی نقاط بهینه تأسیس هابها و همچنین بهترین شیوه تأمین منابع مالی با درنظر گرفتن محدودیتهای مالی را تعیین می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling a Multi-Product P-hub Median Problem by Considering Methods of Finance

نویسندگان [English]

  • Esmail Cheraghi 1
  • جعفر حیدری 2
  • Jafar Razmi 3
1 MA student, Tehran University.
2 دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع
3 Professor, Tehran University.
چکیده [English]

Hub location problems arise wherever we face complex networks for information or products transshipment. Hubs are special facilities that act as distribution intermediaries in distribution networks. In this paper, a median hub location problem with single allocation and multiple products is analyzed. Regarding limited resources, funding methods and budget considerations are most important in financial decisions. There are some national-level projects that government is not capable of full funding of them. In such cases using foreign investors, institutions and banks are inevitable. Therefore, in the proposed model three methods for hub construction funding are taken into account. A mathematical model is developed for hub location problem with multiple products using land transportation. In this model, cost of hybrid hubs (rail and road) foundation, inter-hub transportation costs and hubs-non-hubs transportation are minimized. To run the proposed model, statistical data related to road transportations of Iran in 2013-2014 is used. Also, to solve the proposed problem, we have used GAMS 24.1.3 optimization software. Results show that the proposed model is capable of finding optimum location of hubs and also the best methods of finance under budget limitations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Median Hub Location
  • Multi-Product Hubs
  • Transportation Network
  • Funding Methods
  • Budget Limitations