ارائه مدل کنترل موجودی برای اقلام منسوخ‌شدنی با لحاظ‌کردن تأخیر در پرداخت و تورم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت.

2 استادیار، دانشگاه علم و صنعت.

چکیده

در سیستم کنترل موجودی کلاسیک، درآمد فروش محصول در لحظه تحویل کالا فوراً دریافت می‌شود و کالاها می­ توانند عمر نامحدود داشته باشند؛ اما در دنیای واقعی کالاهایی وجود دارند که به مرور زمان بر اثر به ­وجود­آمدن فناوری جدید ارزش خود را از دست می دهند که به­ عنوان کالاهای منسوخ­ شدنی شناخته می­ شوند. همچنین برای ترغیب خریدار، فروشنده می ­تواند به خریدار این اجازه را بدهد تا هزینه خرید را با تأخیر پرداخت کند. در این پژوهش یک مسئله کنترل موجودی منسوخ­ شدنی با سیاست پرداخت معوقه در شرایط تورمی با هدف دستیابی به حداقل هزینه بررسی خواهد شد. نتایج عددی نیز در یک مطالعه موردی واقعی صنعت خرده ­فروشی تلفن همراه ارائه شده است. نتایج نشان می ­دهد با کاهش دوره منسوخ­ شدن با توجه به اینکه ریسک منسوخ ­شدن کالا افزایش می­ یابد، مقدار سفارش­ بهینه کاهش می ­یابد نتایج حاکی از آن است که استفاده ترکیبی از سیاست­ های مدیریت موجودی با در­نظر­گرفتن تأخیر در پرداخت باعث کاهش هزینه ­های موجودی می ­شود.

کلیدواژه‌ها


1. Arcelus, F. J., Pakkala, T. P. M. & Srinivasan, G. (2002). A myopic policy for the gradual obsolescence problem with price-dependent demand. Computers & Operations research, 29, 1115-1127.
2. Chang, H.J. & Dye, C.Y. (2001). An Inventory Model for Deteriorating Items with Partial Backlogging and Permissible Delay in Payments. Journal of Systems Science, 32, 345-352.
3. Cobbaert, K., & Oudheusden, D. V. (1996). Inventory models for fast moving spare parts subject to “sudden death” obsolescence. International Jurnal of Production Economics, 44, 239- 248.
4. Delft, C. V. & Vial, J. P. (1996). Discounted costs, obsolescence and planned stock outs with the EOQ formula. International Jurnal of Production Economics, 44, 255-265.
5. Huang, Y. F. (2003). Optimal Retailer’s ordering Policies in the EOQ Model under Trade Credit Financing. Journal of Operational Research Society, 54, 1011-1015.
6. Jamal, A., Sarker, B., & Wang, S. (1997). An Ordering Policy for Deteriorating Items with Allowable Shortage and Permissible Delay in Payment. Journal of Operational Research Society, 48, 826-833.
7. Jilan Boroujeni, A., & Amoozad Mahdiraji, H. (2015). Modeling Inventory Policies in Multi Echelon Supply Chains by Bayesian Networks, Journal of Industrial Management Perspective, 15, 61-84 (In Persian).
8. Joglekar, P., & Lee, P. (1993). An exact formulation of inventory costs and optimal lot size in face of sudden obsolescence. Operations Research Letters, 14, 283-290.
9. Joglekar, P. & Lee, P. (1996). A profit-maximization model for a retailer’s stocking decision on products subject to sudden obsolescence. Production and operations Management, 5(3), 288-294.
10. Khouja, M., & Goyal, S. (2006). Single item optimal lot sizing under continuous unit cost decrease. International Jurnal of Production Economics, 102, 87-94.
11. Kumar, N., Singh, S.R. & Tomar, J. (2013). Two-warehouse Inventory Model with Multivariate Demand and K-release Rule. Procedia Technology, 10, 788-796.
12. Motallebi, S., & Zandieh, M. (2017). Determination of Inventory Management Policies in Process Manufacturing Using Discrete Event Simulation, Journal of Industrial Management Perspective, 26, 83-108, (In Persian).   
13. Moussawi-Haidar, L., Dbouk, W., Jaber, M. Y. & Osman, I. H. (2014). Coordinating a three-level supply chain with delay in payments and a discounted interest rate. Computers & Industrial Engineering, 69, 29-42.
14. Muniappan, P., Uthayakumar, R. & Ganesh, S. (2015). An EOQ model for deteriorating items with inflation and time value of money considering time dependent deteriorating rate and delay payments. Systems Science & Control Engineering, 3(1), 427-434.
15. Ouyang, L.Y., Wu, K. S., & Yang, C. T. (2006). A Study on an Inventory Model for Non-Instantaneous Deteriorating Items with Permissible Delay in Payments. Computers & Industrial Engineering, 51, 637-651.
16. Palanivel, M., & Uthayakumar, R. (2015). Two-warehouse inventory model for non-instantaneous deteriorating items with optimal credit period and partial backlogging under inflation. Journal of Control and Decision, 3(2), 132-150.
17. Pareek, S., & Dhaka, V. (2015). Fuzzy EOQ models for deterioration items under discounted cash flow approach when supplier credits are linked to order quantity. International Journal of Logistics Systems and Management, 20(1), 24-41.
18. Persona, A., Grassi, A. & Catena, M. (2005). Consignment stock of inventories in the presence of obsolescence. International Journal of Production Research, 43, 4969-4988.
19. Pourmohammad Zia, N. & Taleizadeh, A. A. (2016). A lot-sizing model with backordering under hybrid linked-to-order multiple advance payments and delayed payment. Transportation Research Part E, 82, 19-37.
20. Rabieh M., Azar A., Modarres Yazdi M., & Fetanat Fard Haghighi M. (2011). Designing a multi-objective robust multi-sourcing mathematical model, an approach for reducing the risk of supply chain (Case study: Supply Chain of IranKhodro Company). Journal of Industrial Management Perspective, 1, 57-77 (In Persian).
21. Song, Y. & Lau, H.C. (2004). A periodic-review inventory model with application to the continuous-review obsolescence problem. European Journal of Operational Research, 159, 110-120.
22. Soni, H., Shah, N. H., & Jaggi, C. K. (2010). Inventory models and trade credit, A review. Control and Cybernetics, 39, 867-880.
23. Taleizadeh, A. A., & Nematollahi, M. (2014). An inventory control problem for deteriorating items with back-ordering and financial considerations. Applied Mathematical Modelling, 38(1), 93-109.
24. Vandana, B. K. (2016). An EOQ model for retailer’s partial permissible delay in payment linked to order quantity with shortages. Mathematics and Computers in Simulation, 125, 99-112.
25. Wang, K. H. & Tung, C. T. (2011). Construction of a model towards EOQ and pricing strategy for gradually obsolescent products. Applied Mathematics and Computation, 217, 6926-6933.
26. Yadav, D., Singh, S. R. & Kumari, R. (2013). Retailer's optimal policy under inflation in fuzzy environment with trade credit. International Journal of Systems Science, 46(4), 754-762.
27. Yang, S. H., Lee, C. H., & Zhang, A. (2013). An Inventory Model for Perishable Products with Stock-Dependent Demand and Trade Credit under Inflation. Mathematical Problems in Engineering, 201(1), 1-9.
28. Yu, J., Mungan, D., & Sarker, B. R. (2011). An integrated multi-stage supply chain inventory model under an infinite planning horizon and continuous price decrease. Computers & Industrial Engineering, 61, 118-130.
29. Zahran, S. K., Jaber, M. Y., & Zanoni, S. (2016). The consignment stock case for a vendor and a buyer with permissible delay in-payment. Computers & Industrial Engineering, 98, 333-349.