تحلیل عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش فناوری‌های صنعت 4.0 در شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

10.48308/jimp.14.2.85

چکیده

مقدمه و اهداف: صنعت ۴.0 تغییر و تحول عمده­‌ای را در صنعت و کسب‌وکارها به همراه داشته است. در این تغییر، اتصال دستگاه‌ها، فرآیندها و سیستم‌ها به هم و به اینترنت از طریق شبکه‌های هوشمند و استفاده از فناوری‌های مبتنی بر داده و هوش مصنوعی توانسته است رویکردی گسترده در کسب‌وکارها به­‌وجود آورد. این تحول از اهمیت زیادی برخوردار است و در حوزه‌های مختلفی از جمله تولید، خدمات، زنجیره تأمین و بازاریابی تأثیرات زیادی دارد. با توجه به افزایش پایداری و رقابت­‌پذیری آینده بخش تولیدی، فناوری­‌های نوین انقلاب صنعتی چهارم (صنعت ۴.0) در سال‌های اخیر موردتوجه جامعه دانشگاهی و صنعتی قرار گرفته است. بااین‌حال، تولیدکنندگان برای پیاده­‌سازی صنعت ۴.0 با عوامل زیادی روبه­‌رو هستند که شناسایی و تحلیل آن‌ها ضروری است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش صنعت ۴.0 و ارائه یک مدل شناختی فازی است.
روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش‌­های کاربردی ـ توسعه‌­ای و از نظر نوع پژوهش، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) قلمداد می­‌شود. تعداد نمونه آماری در بخش کمّی ۱۲ نفر بود و با روش هدفمند-قضاوتی خبرگانی که دارای حداقل 5 سال سابقه فعالیت در شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی در بخش سازمانی (اداری) بودند، انتخاب شده و از آن­ها نظرخواهی شد. در مرحله نخست، برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده سازمانی بر صنعت ۴.0 از روش فراترکیب استفاده شد و سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی و به‌کارگیری نرم‌افزار­های Fcmappear و Mental Modeler روابط این عوامل تعیین شد.
 یافته‌ها: یافته­‌های حاصل از روش فراترکیب نشان‌­دهنده 36 کُد اولیه و 11 عامل تعیین‌کننده بر پذیرش فناوری‌­های صنعت 4.0 در شرکت­‌های کوچک و متوسط تولیدی فعال در شهرک صنعتی یزد است که شامل ظرفیت جذب، دارایی‌های تجاری، صلاحیت فنی دیجیتالی­‌شدن، دانش و تخصص دیجیتالی­‌سازی، مشارکت در فرآیند اجرا، شایستگی مدیریت استراتژیک صنعت 4.0، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، در­دسترس‌­بودن منابع، سرمایه اجتماعی و ویژگی‌های مدیریت عالی است که از میان این عوامل، مشارکت در فرآیند اجرا، ظرفیت جذب و سرمایه اجتماعی بالاترین ظرفیت تأثیرپذیری، ویژگی‌های مدیریت عالی و دانش و تخصص دیجیتالی­‌سازی، صلاحیت فنی دیجیتال­‌سازی و شایستگی مدیریت استراتژیک بیشترین ظرفیت تأثیرگذاری را داشتند و درنهایت عوامل صلاحیت فنی دیجیتال‌سازی، دانش و تخصص دیجیتالی­‌سازی، ویژگی‌های مدیریت عالی و مشارکت در فرایند اجرا بیشترین شاخص مرکزی را به‌­دست آوردند.
نتیجه‌گیری: صنعت ۴.0 یک گزینه استراتژیک حیاتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی است که آن‌ها را قادر می‌سازد تا با مسابقه دیجیتالی­‌شدن همگام شوند. شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی به‌طور قابل‌توجهی از سازمان‌های بزرگ در بهره‌مندی از فناوری‌های صنعت ۴.0 عقب هستند. این شرکت­‌ها هنوز با تصمیمات اولیه پذیرش در مورد تحول دیجیتال تحت صنعت ۴.0 درگیر هستند که موضوع نگران‌کننده‌ای برای این شرکت­‌ها است. نتایج، عوامل مختلف تعیین‌کننده سازمانی را شناسایی کردند که ممکن است این شرایط را توضیح دهند و برای شرکت‌­های کوچک و متوسط تولیدی بسیار کارآمد باشد. این مطالعه یک نقشه راه دیجیتالی­‌سازی سازمانی ایجاد کرده است که شرایط لازم برای تسهیل دیجیتالی‌­شدن شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی را تحت صنعت ۴.0 توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Organizational Factors Affecting the Adoption of Industry 4.0 Technologies in Small and Medium-Sized Companies

نویسندگان [English]

 • Seyed Alireza Rokneddini 1
 • Davood Andalib Ardakani 2
1 Ph.D. student, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction and objectives: Industry 4.0 has brought significant changes to industries and businesses. This transformation, involving the interconnection of devices, processes, and systems through smart networks and the use of data-driven technologies and artificial intelligence, has created a comprehensive approach in businesses. This development is crucial and has substantial impacts on various areas, including production, services, supply chain, and marketing. Given the increasing stability and future competitiveness of the production sector, the new technologies of the fourth industrial revolution (Industry 4.0) have gained considerable attention from the academic and industrial communities in recent years. However, manufacturers face numerous factors in implementing Industry 4.0, which need to be identified and analyzed. The purpose of this research is to identify the organizational factors influencing the adoption of Industry 4.0 and to present a fuzzy cognitive model.
Methods: This research is considered applied-developmental in terms of its purpose and hybrid (exploratory mixed) in terms of the research type. The statistical population of this research comprised small and medium-sized manufacturing companies, with 12 experts from small and medium-sized manufacturing companies active in the industrial town of Yazd province selected purposefully. Initially, to identify the organizational determinants of Industry 4.0, the meta-combination method was used, and then the relationships of these factors were determined using the fuzzy cognitive mapping method and the Fcmappear and Mental Modeler software.
Findings: The findings of the meta-combination method indicate 36 primary codes and 11 determining factors affecting the acceptance of Industry 4.0 technologies in small and medium-sized manufacturing companies operating in Yazd Industrial Town. These factors include absorption capacity, commercial assets, technical competence in digitization, digitalization knowledge and expertise, participation in the implementation process, strategic management competence for Industry 4.0, organizational culture, organizational structure, availability of resources, social capital, and top management characteristics. Among these factors, participation in the implementation process, absorption capacity, and social capital have the highest influencing capacity, while top management characteristics, digitalization knowledge and expertise, technical competence in digitization, and strategic management competence have the highest impact. Ultimately, the factors of technical competence in digitization, digitalization knowledge and expertise, top management characteristics, and participation in the implementation process obtained the most central indicators.
Conclusion: Industry 4.0 is a vital strategic option for small and medium-sized manufacturing companies, enabling them to keep pace with the digitization race. Small and medium-sized manufacturing companies are significantly behind large organizations in leveraging Industry 4.0 technologies. Additionally, these companies are still grappling with early adoption decisions regarding digital transformation under Industry 4.0, which is a concerning issue. The results identified various organizational determinants that may explain these conditions and provide efficient solutions for small and medium manufacturing companies. This study created an organizational digitalization roadmap that describes the necessary conditions to facilitate the digitalization of small and medium-sized manufacturing companies under Industry 4.0.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industry 4.0
 • Organizational Factors
 • Small and Medium Manufacturing Companies
 • Meta-Combination
 • Fuzzy Cognitive Map
 1. Abdullah, F. M., Al-Ahmari, A. M., & Anwar, S. (2022). Exploring key decisive factors in manufacturing strategies in the adoption of Industry 4.0 by using the fuzzy DEMATEL method. Processes, 10(5), 987, 1-16
 2. Agarwal, V., Mathiyazhagan, K., Malhotra, S., & Saikouk, T. (2021). Analysis of challenges in sustainable human resource management due to disruptions by Industry 4.0: an emerging economy perspective. International Journal of Manpower, 43(2), 513-541.
 3. Agostini, L., & Nosella, A. (2020). The adoption of Industry 4.0 technologies in SMEs: results of an international study. Management Decision, 58(4), 625-643.
 4. Agostini, L., & Filippini, R. (2019). Organizational and managerial challenges in the path toward Industry 4.0. European Journal of Innovation Management, 22(3), 406-421.
 5. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1973). Attitudinal and normative variables as predictors of specific behavior. Pers. Soc. Psychol. 27 (1), 41.
 6. Aranda-Usón, A., Portillo-Tarragona, P., Scarpellini, S., & Llena-Macarulla, F. (2020). The progressive adoption of a circular economy by businesses for cleaner production: An approach from a regional study in Spain. Journal of Cleaner Production, 247,
 7. Arcidiacono, F., Ancarani, A., Di Mauro, C. & Schupp, F. (2019). Where the rubber meets the road. Industry 4.0 among SMEs in the automotive sector. IEEE Engineering Management Review, 47(4), 86-93.
 8. Aref, M. R., Jafaranjad, A., & Kayani Bakhtiari, A. (2018). Providing the appropriate framework (composite indicators) to evaluate the readiness of companies and industrial towns to implement the fundamental components of the fourth industrial revolution and investment development. Investment Knowledge, 8(31), 23-48. (In Persian).
 9. Aslani, L., Wali, E., Abedi, S., Irajpour, A.R., & Ehtsham Rathi, R. (1400). Presenting a model for evaluating the multiple capabilities of a sustainable supply chain based on artificial intelligence. The Journal of Industrial Management Perspectives, 11(3), 107-129. doi: 10.52547/jimp.11.3.107 (in persian).
 10. Bansal, P., & DesJardine, M. R. (2014). Business sustainability: It is about time. Strategic organization, 12(1), 70-78.
 11. Beier, G., Niehoff, S., & Hoffmann, M. (2021). Industry 4.0: a step towards achieving the SDGs? A critical literature review. Discover sustainability, 2(1),
 12. Beltrami, M., Orzes, G., Sarkis, J., & Sartor, M. (2021). Industry 4.0 and sustainability: Towards conceptualization and theory. Journal of Cleaner Production, 312, 127733.
 13. Ben-Daya, M., Hassini, E., & Bahroun, Z. (2019). Internet of things and supply chain management: a literature review. International Journal of Production Research, 57(15-16), 4719-4742.
 14. Bendul, J. C., & Blunck, H. (2019). The design space of production planning and control for Industry 4. Computers in Industry, 105, 260-272.
 15. Benitez, G.B., Ayala, N.F., & Frank, A.G. (2020). Industry 4.0 innovation ecosystems: an evolutionary perspective on value cocreation. International Journal of Production Economics, 228,
 16. Berg, H., Bendix, P., Jansen, M., Le Blévennec, K., Bottermann, P., Magnus-Melgar, M., ... & Wahlström, M. (2021). Unlocking the potential of Industry 4.0 to reduce the environmental impact of production. European Environment Agency, European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy: Mol, Belgium.
 17. Blinova, E., Ponomarenko, T., & Knysh, V. (2022). Analyzing the Concept of Corporate Sustainability in the Context of Sustainable Business Development in the Mining Sector with Elements of Circular Economy. Sustainability, 14(13),
 18. Bocken, N. M., & Geradts, T. H. (2020). Barriers and drivers to sustainable business model innovation: Organization design and dynamic capabilities. Long range planning, 53(4),
 19. Bosman, L., Hartman, N., & Sutherland, J. (2019). How manufacturing firm characteristics can influence decision making for investing in Industry 4.0 technologies. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 1117-1141.
 20. Braccini, A. M., & Margherita, E. G. (2018). Exploring organizational sustainability of Industry 4.0 under the triple bottom line: The case of a manufacturing company. Sustainability, 11(1), 36, 1-17.
 21. Büchi, G., Cugno, M., & Castagnoli, R. (2020). Smart factory performance and Industry 4. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119790.
 22. Buer, S.V., Strandhagen, J.W., Semini, M., & Strandhagen, J.O. (2021). The digitalization of manufacturing: investigating the impact of production environment and company size. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(3), 621-645.
 23. Chatterjee, S., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K. & Baabdullah, A.M. (2021). Understanding AI adoption in manufacturing and production firms using an integrated TAM-TOE model. Technological Forecasting and Social Change, 170, doi: 10.1016/j.techfore.2021.120880.
 24. Chauhan, S., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Twala, B., & Priyadarshi, N. (2022). Digitalization of Supply Chain Management with Industry 4.0 Enabling Technologies: A Sustainable Perspective. Processes, 11(1),
 25. Cimini, C., Boffelli, A., Lagorio, A., Kalchschmidt, M. & Pinto, R. (2021). How do Industry 4.0 technologies influence organisational change? An empirical analysis of Italian SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(3), 695-721.
 26. da Rocha, A. B. T., de Oliveira, K. B., Espuny, M., da Motta Reis, J. S., & Oliveira, O. J. (2022). Business transformation through sustainability based on Industry 4. Heliyon, e10015.
 27. Davis, FD (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), DOI: 10.2307/249008.
 28. de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Foropon, C., & Godinho Filho, M. (2018). When titans meet–Can Industry 4.0 revolutionise the environmentally-sustainable manufacturing wave? The role of critical success factors. Technological Forecasting and Social Change, 132, 18-25.
 29. Denicolai, S., Zucchella, A., & Magnani, G. (2021). Internationalization, digitalization, and sustainability: are SMEs ready? A survey on synergies and substituting effects among growth paths. Technological Forecasting and Social Change, 166,
 30. Duarte, S., & Cruz-Machado, V. (2017). An investigation of lean and green supply chain in the Industry 4. In Proceedings of the 2017 International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) (pp. 24-25).
 31. Dutta, S., Gupta, B., Srivastava, S. K., & Gupta, A. K. (2021). Recent advances on the removal of dyes from wastewater using various adsorbents: A critical review. Materials Advances, 2(14), 4497-4531.
 32. Anbalagan, S. N., Schwarz, M., Bemthuis, R., & Havinga, P. (2024). Assessing Factory's Industry 4.0 Readiness: A Practical Method for IIoT Sensor and Network Analysis. Procedia computer science, 232, 2730-2739.
 33. Ferreira, J. J., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A. (2019). To be or not to be digital, that is the question: Firm innovation and performance. Journal of Business Research, 101, 583-590.
 34. ForouzeshNejad, A. A. (2023). Leagile and sustainable supplier selection problem in the Industry 4.0 era: a case study of the medical devices using hybrid multi-criteria decision making tool. Environmental Science and Pollution Research, 30(5), 13418-13437. (In Persian)
 35. Franceli, J. C., & Turri, S. N. Z. (2021). Adoption factors of enabling I4. 0 technologies and benefits in the supply chain. arXiv preprint arXiv:2108.01207.
 36. Gadekar, R., Sarkar, B., & Gadekar, A. (2022). Investigating the relationship among Industry 4.0 drivers, adoption, risks reduction, and sustainable organizational performance in manufacturing industries: An empirical study. Sustainable Production and Consumption, 31, 670-692.
 37. Garzoni, A., De Turi, I., Secundo, G., & Del Vecchio, P. (2020). Fostering digital transformation of SMEs: a four levels approach. Management Decision, 58(8), 1543-1562
 38. Gbededo, M. A., Liyanage, K., & Garza-Reyes, J. A. (2018). Towards a Life Cycle Sustainability Analysis: A systematic review of approaches to sustainable manufacturing. Journal of Cleaner Production, 184, 1002-1015.
 39. Ghobakhloo, M. (2018). The future of manufacturing industry: a strategic roadmap toward Industry 4. Journal of manufacturing technology management, 29(6), 910-936.
 40. Ghobakhloo, M. (2020). Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of cleaner production, 252,
 41. Ghobakhloo, M., & Ching, N.T. (2019). Adoption of digital technologies of smart manufacturing in SMEs. Journal of Industrial Information Integration, 16,
 42. Ghobakhloo, M., & Fathi, M. (2020). Corporate survival in Industry 4.0 era: the enabling role of leandigitized manufacturing. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(1), 1-30.
 43. Ghobakhloo, M., & Iranmanesh, M. (2021). Digital transformation success under Industry 4.0: a strategic guideline for manufacturing SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(8), 1533-1556.
 44. Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Grybauskas, A., Vilkas, M., & Petraitė, M. (2021). Industry 4.0, innovation, and sustainable development: A systematic review and a roadmap to sustainable innovation. Business Strategy and the Environment, 30(8), 4237-4257.
 45. Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Vilkas, M., Grybauskas, A., & Amran, A. (2022). Drivers and barriers of Industry 4.0 technology adoption among manufacturing SMEs: a systematic review and transformation roadmap. Journal of Manufacturing Technology Management, 33(6), 1029-1058.
 46. Gomes, S., Ferreira, J., Lopes, J. M., & Farinha, L. (2022). The impacts of the entrepreneurial conditions on economic growth: Evidence from OECD countries. Economies, 10(7),
 47. Haibat Elahpour, Z., Mehralizadeh, Y., Barkat, Gh., & Nasiri, M. (2019). Education and learning strategies and entrepreneurial innovation in the era of the fourth industrial revolution in the food industry companies of the industrial towns of Ahvaz city. Management of Organizations Training, 9(1), 221-257.
 48. Hansson, A. M., Pedersen, E., Karlsson, N. P., & Weisner, S. E. (2023). Barriers and drivers for sustainable business model innovation based on a radical farmland change scenario. Environment, Development and Sustainability, 25(8), 8083-8106.
 49. Hassas Yeganeh, Y., Babajani, J., Tagvi Fard, M. T., & Arinpour, A. (2017). Sustainable business performance model in Iran. Knowledge of Accounting and Management Audit, 7(27), 181-204.
 50. Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., & Kohl, H. (2016). Holistic approach for human resource management in Industry 4. Procedia Cirp, 54, 1-6.
 51. Hopkins, J.L. (2021). An investigation into emerging Industry 4.0 technologies as drivers of supply chain innovation in Australia. Computers in Industry, 125, 103323, doi: 10.1016/j. compind.2020.103323.
 52. Horvath, D. & Szabo, R.Z. (2019). Driving forces and barriers of Industry 4.0: do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change, 146, 119-132
 53. Hoyer, C., Gunawan, I., & Reaiche, C.H. (2020). The implementation of Industry 4.0 - a systematic literature review of the key factors. Systems Research and Behavioral Science, 37(4), 557-578.
 54. Huang, C.J., Chicoma, E.D.T., & Huang, Y.H. (2019). Evaluating the factors that are affecting the implementation of Industry 4.0 technologies in manufacturing MSMEs, the case of Peru. Processes, 7(3), doi: 10.3390/PR7030161.
 55. Huang, J. J., Tzeng, G. H., & Ong, C. S. (2005). Multidimensional data in multidimensional scaling using the analytic network process. Pattern Recognition Letters, 26(6), 755-767.
 56. Ingaldi, M., & Ulewicz, R. (2019). Problems with the Implementation of Industry 4.0 in Enterprises from the SME Sector. Sustainability, 12(1), 217, 1-18.
 57. Kamali Saraji, M., Streimikiene, D., & Kyriakopoulos, G. L. (2021). Fermatean fuzzy CRITIC-COPRAS method for evaluating the challenges to industry 4.0 adoption for a sustainable digital transformation. Sustainability, 13(17), 9577, 1-20.
 58. Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S. A. (2018). Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process safety and environmental protection, 117, 408-425.
 59. Kamble, S. S., Gunasekaran, A., Parekh, H., & Joshi, S. (2019). Modeling the internet of things adoption barriers in food retail supply chains. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 154-168.
 60. Kashanipour, M., Farkhi, M., Gholami Jamkarani, R., Mehrabanpour, M., & Maithami, H. (2018). Islamic model of sustainable business. Iranian Islamic Development Model, 7(14), 196-224. (In Persian)
 61. Kays, H. M., & Sadri, A. M. (2022). Towards Unifying Resilience and Sustainability for Transportation Infrastructure Systems: Conceptual Framework, Critical Indicators, and Research Needs. arXiv preprint arXiv:2208.10039.
 62. Khan, I. S., Ahmad, M. O., & Majava, J. (2021). Industry 4.0 and sustainable development: A systematic mapping of triple bottom line, Circular Economy and Sustainable Business Models perspectives. Journal of Cleaner Production, 297,
 63. Khanzode, A.G., Sarma, P.R.S., Mangla, S.K., & Yuan, H. (2021). Modeling the Industry 4.0 adoption for sustainable production in micro, small and medium enterprises. Journal of Cleaner Production, 279, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.123489.
 64. Kim, S. S. (2021). Sustainable growth variables by industry sectors and their influence on changes in business models of SMEs in the era of digital transformation. Sustainability, 13(13),
 65. Kipper, L.M., Furstenau, L.B., Hoppe, D., Frozza, R., & Iepsen, S. (2020). Scopus scientific mapping production in Industry 4.0 (2011–2018): a bibliometric analysis. International Journal of Production Research, 58(6), 1605-1627.
 66. Konur, S., Lan, Y., Thakker, D., Morkyani, G., Polovina, N., & Sharp, J. (2021). Towards design and implementation of Industry 4.0 for food manufacturing. Neural Computing and Applications, 1-13.
 67. Kumar, R., Singh, R. K., & Dwivedi, Y. K. (2020). Application of industry 4.0 technologies in SMEs for ethical and sustainable operations: Analysis of challenges. Journal of cleaner production, 275, 124063, 1-14.
 68. Kunkel, S., Matthess, M., Xue, B., & Beier, G. (2022). Industry 4.0 in sustainable supply chain collaboration: Insights from an interview study with international buying firms and Chinese suppliers in the electronics industry. Resources, conservation and recycling, 182,
 69. La Rosa, G., Iaconelli, M., Mancini, P., Ferraro, G. B., Veneri, C., Bonadonna, L., ... & Suffredini, E. (2020). First detection of SARS-CoV-2 in untreated wastewaters in Italy. Science of the total environment, 736, 139652.
 70. Maisiri, W., van Dyk, L., & Coeztee, R. (2021). Factors that inhibit sustainable adoption of Industry 4.0 in the South African manufacturing industry. Sustainability, 13(3), 1-21, doi: 10. 3390/su13031013.
 71. Manavalan, E., & Jayakrishna, K. (2019). A review of Internet of Things (IoT) embedded sustainable supply chain for Industry 4.0 requirements. Computers & industrial engineering, 127, 925-953.
 72. Marcon, É., Soliman, M., Gerstlberger, W., & Frank, A. G. (2022). Sociotechnical factors and Industry 4.0: an integrative perspective for the adoption of smart manufacturing technologies. Journal of Manufacturing Technology Management, 33(2), 259-286.
 73. Masood, T., & Sonntag, P. (2020). Industry 4.0: adoption challenges and benefits for SMEs. Computers in Industry, 121, doi: 10.1016/j.compind.2020.103261.
 74. Mayer, C. H., & Oosthuizen, R. M. (2022). Sustainability in Industry 4.0 Business Practice: Insights From a Multinational Technology Company.
 75. Michna, A., & Kmieciak, R. (2020). Open-mindedness culture, knowledge-sharing, financial performance, and Industry 4.0 in smes. Sustainability (Switzerland), 12(21), 1-17. doi: 10.3390/su12219041.
 76. Mital, M., Chang, V., Choudhary, P., Papa, A., & Pani, A. K. (2018). Adoption of Internet of Things in India: A test of competing models using a structured equation modeling approach. Technological Forecasting and Social Change, 136, 339-346.
 77. Mittal, S., Khan, M.A., Purohit, J.K., Menon, K., Romero, D. & Wuest, T. (2020), “A smart manufacturing adoption framework for SMEs. International Journal of Production Research, 58(5), 1555-1573.
 78. Moeuf, A., Lamouri, S., Pellerin, R., Tamayo-Giraldo, S., Tobon-Valencia, E., & Eburdy, R. (2020), “Identification of critical success factors, risks and opportunities of Industry 4.0 in SMEs. International Journal of Production Research, 58(5), 1384-1400.
 79. Morrar, R., Arman, H., & Mousa, S. (2017). The fourth industrial revolution (Industry 4.0): A social innovation perspective. Technology innovation management review, 7(11), 12-20.
 80. Müller, J. M., Kiel, D., & Voigt, K. I. (2018). What drives the implementation of Industry 4.0? The role of opportunities and challenges in the context of sustainability. Sustainability, 10(1), 247.
 81. Muller, J.M., Buliga, O. and Voigt, K.I. (2018). Fortune favors the prepared: how SMEs approach business model innovations in Industry 4. Technological Forecasting and Social Change, 132, 2-17.
 82. Nagy, J., Oláh, J., Erdei, E., Máté, D., & Popp, J. (2018). The role and impact of Industry 4.0 and the internet of things on the business strategy of the value chain—the case of Hungary. Sustainability, 10(10),
 83. Namjoo, F., & Jafari, M. B. (2021). Examining the relationship between effective organizational factors and organizational agility. International Journal of Innovation Management and Organizational Behavior (IJIMOB), 1(1), 45-57.
 84. Oztemel, E., & Gursev, S. (2020). Literature review of Industry 4.0 and related technologies. Journal of intelligent manufacturing, 31, 127-182.
 85. Patanjali, S., & Bhatta, N. M. K. (2022). Work from home during the pandemic: The impact of organizational factors on the productivity of employees in the IT industry. Vision,
 86. Pech, M., & Vrchota, J. (2020). Classification of small-and medium-sized enterprises based on the level of industry 4.0 implementation. Applied Sciences, 10(15), 5150, 1-22.
 87. Philbin, S., Viswanathan, R., & Telukdarie, A. (2022). Understanding how digital transformation can enable SMEs to achieve sustainable development: A systematic literature review.
 88. Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., Britten, N., Roen, K. and Duffy, S. (2006), “Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. A Product from the ESRC Methods Programme Version, 1,
 89. Prause, G. (2015). Sustainable business models and structures for Industry 4.0. Journal of Security & Sustainability Issues, 5(2), 1-11.
 90. Prause, M. (2019). Challenges of industry 4.0 technology adoption for SMEs: the case of Japan. Sustainability, 11(20), 5807, 1-13.
 91. Qin, J., Liu, Y., & Grosvenor, R. (2016). A categorical framework of manufacturing for Industry 4.0 and beyond. Procedia cirp, 52, 173-178.
 92. Rachinger, M., Korajman, I., & Müller, C. (2019). Systematic literature review of business model innovation in business ecosystems. In ISPIM Conference Proceedings (pp. 1-22). The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM).
 93. Ramesh, A., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2008). Modelling the enablers of supply chain collaboration. International Journal of Logistics Systems and Management, 4(6), 617-633.
 94. Ramesh, A., Banwet, D. K., & Shankar, R. (2010) Modeling the barriers of supply chain collaboration. Journal of Modelling in Management, 5(2), 176–193.
 95. Rao, P., Verma, S., Rao, A. A., & Joshi, R. (2023). A conceptual framework for identifying sustainable business practices of small and medium enterprises. Benchmarking: An International Journal, 30(6), 1806-1831.
 96. Ratnasingam, J., Yi, L.Y., Abdul Azim, A., Halis, R., Choon Liat, L., Khoo, A., Mat Daud, M., Senin, A.L., Ab Latib, H., Bueno, M.V., Zbiec, M., Garrido, J., Ortega, J., Gomez, M.V., Hashim, R., Zakaria, S., Zainal Abidin, S. & Mat Amin, M.N.Z. (2020). Assessing the awareness and readiness of the Malaysian furniture industry for Industry 4. BioResources, 15(3), 4866-4885.
 97. Rauch, E., Dallasega, P., & Unterhofer, M. (2019). Requirements and barriers for introducing smart manufacturing in small and medium-sized enterprises. IEEE Engineering Management Review, 47(3), 87-94.
 98. Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A complex view of Industry 4. Sage open, 6(2), 2158244016653987.
 99. Rokn al-Dini, S. A., Andalib Ardakani, D., Zare Ahmadabadi, H., & Hosseini Bamkan, S. M.. (1402). Modeling the enablers of Industry 4.0 in the implementation of a sustainable supply chain with Dimtel's approach - fuzzy network analysis process. The Journal of Industrial Management Perspective, 13(1), 141-172. doi: 10.52547/jimp.13.1.141 (In Persian).
 100. Ryan, P.J., & Watson, R.B. (2017). Research challenges for the Internet of Things: what role can OR play? Systems, 5(1), 1-32.
 101. Hassan, S. S., Reuter, C., & Bzhalava, L. (2021). Perception or capabilities? An empirical investigation of the factors influencing the adoption of social media and public cloud in German SMEs. International Journal of Innovation Management, 25(01), 2150002, 1-26.
 102. Samanta, M., Virmani, N., Singh, R. K., Haque, S. N., & Jamshed, M. (2023). Analysis of critical success factors for successful integration of lean six sigma and Industry 4.0 for organizational excellence. The TQM Journal, 36(1), 208-243.
 103. Sampene, A. K., Agyeman, F. O., & Aziz, F. (2023). Barriers and Drivers of Sustainable Business Model Innovation: Present and Future Research Perspectives. Macro Management & Public Policies, 5(1), 1-25.
 104. Sanders, N. R., & Wood, J. D. (2019). Foundations of sustainable business: Theory, function, and strategy. John Wiley & Sons.
 105. Shahabi, V., Azar, A., Faizi Razi, F., & Fallah Shams, M. (1400). Modeling the impact of the fourth industrial revolution on the supply chain of banking services using the system dynamics approach and the fuzzy DMAT technique. International Business Management, 4(1), 67-89. (In Persian)
 106. Shahriarynia, A., Elfat, L., Amiri, M., & Kazzazi, A. (2019). A hybrid approach to develop a structural model of factors affecting cooperation in the supply chain of home appliance industries. The Journal of Industrial Management Perspectives, 10(1), 119-89. doi: 10.52547/jimp.10.1.89 (In Persian)
 107. Sharma, H., Garg, R., Sewani, H., & Kashef, R. (2023). Towards A Sustainable and Ethical Supply Chain Management: The Potential of IoT Solutions. arXiv preprint arXiv:2303.18135.1-9.
 108. Sharma, V. P., Prakash, S., & Singh, R. (2022). What Prevents Sustainable Last-Mile Delivery in Industry 4.0? An Analysis and Decision Framework. Sustainability, 14(24),
 109. Shayganmehr, M., Kumar, A., Garza-Reyes, J. A., & Moktadir, M. A. (2021). Industry 4.0 enablers for a cleaner production and circular economy within the context of business ethics: A study in a developing country. Journal of Cleaner Production, 281,
 110. Shrouf, F., Ordieres, J., & Miragliotta, G. (2014, December). Smart factories in Industry 4.0: A review of the concept and of energy management approached in production based on the Internet of Things paradigm. In 2014 IEEE international conference on industrial engineering and engineering management (pp. 697-701). IEEE.
 111. Somohano-Rodrıguez, F.M., Madrid-Guijarro, A. and Lopez-Fernandez, J.M. (2020), “Does Industry 4.0 really matter for SME innovation? Journal of Small Business Management. doi: 10.1080/ 00472778.2020.1780728
 112. Stentoft, J., & Rajkumar, C. (2020). The relevance of Industry 4.0 and its relationship with moving manufacturing out, back and staying at home. International Journal of Production Research, 58(10), 2953-2973.
 113. Stentoft, J., Adsbøll Wickstrøm, K., Philipsen, K. & Haug, A. (2021). Drivers and barriers for Industry 4.0 readiness and practice: empirical evidence from small and medium-sized manufacturers. Production Planning & Control, 32(10), 811-828
 114. Stentoft, J., Philipsen, K., Haug, A. & Wickstrøm, K.A. (2020). Motivations and challenges with the diffusion of additive manufacturing through a non-profit association. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(4), 841-861
 115. Strandhagen, J. O., Vallandingham, L. R., Fragapane, G., Strandhagen, J. W., Stangeland, A. B. H., & Sharma, N. (2017). Logistics 4.0 and emerging sustainable business models. Advances in Manufacturing, 5, 359-369.
 116. Szasz, L., Demeter, K., Racz, B.-G. & Losonci, D. (2021). Industry 4.0: a review and analysis of contingency and performance effects. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(3), 667-694.
 117. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence informed management knowledge by means of systematic review. British journal of management, 14(3), 207-222.
 118. Türkeș, M. C., Oncioiu, I., Aslam, H. D., Marin-Pantelescu, A., Topor, D. I., & Căpușneanu, S. (2019). Drivers and barriers in using industry 4.0: a perspective of SMEs in Romania. Processes, 7(3), 153, 1-20.
 119. Van Burg, E., Podoynitsyna, K., Beck, L. & Lommelen, T. (2012), “Directive deficiencies: how resource constraints direct opportunity identification in SMEs. Journal of Product Innovation Management, 29(6), 1000-1011.
 120. van Lopik, K., Sinclair, M., Sharpe, R., Conway, P., & West, A. (2020). Developing augmented reality capabilities for industry 4.0 small enterprises: Lessons learnt from a content authoring case study. Computers in Industry, 117, 103208, 1-9.
 121. Voinea, C. L., Logger, M., Rauf, F., & Roijakkers, N. (2019). Drivers for sustainable business models in start-ups: Multiple case studies. Sustainability, 11(24),
 122. Witkowski, K. (2017). Internet of things, big data, Industry 4.0–innovative solutions in logistics and supply chains management. Procedia engineering, 182, 763-769.
 123. Won, J. Y., & Park, M. J. (2020). Smart factory adoption in small and medium-sized enterprises: Empirical evidence of manufacturing industry in Korea. Technological Forecasting and Social Change, 157, 120117, 1-13.
 124. Yazdanpanah, Maryam, Hosni, Mohammad, and Qalavandi, Hassan. (1401). Examining the status and prioritization of non-technical skills of engineering graduates in the fourth industrial revolution from the point of view of employers and graduates. Iran Engineering Education, 24(93), 26-3(In Persian).
 125. Zahorian, Maitham, and Rahim Nia, Fariborz. (2014). Presenting a model of sustainable development of business clusters in Iran. Entrepreneurship Development, 8(1), 41-59 (In Persian).
 126. Zhou, K., Liu, T., & Zhou, L. (2015, August). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges. In 2015 12th International conference on fuzzy systems and knowledge discovery (FSKD) (pp. 2147-2152). IEEE.
 127. Zhu, X., Xiao, Y., Xiao, G., & Deng, X. (2022). Research on driving factors of collaborative integration implementation of lean-green manufacturing system with industry 4.0 based on fuzzy AHP-DEMATEL-ISM: From the perspective of enterprise stakeholders. Processes, 10(12),