نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.52547/jimp.2022.226574.1351

چکیده

انبارداری متقاطع یک سیستم توزیع است که در آن کالاها با هدف آماده سازی در ظرفیت کامل ماشین های حمل و کاهش هزینه نگهداری موجودی از تأمین کنندگان به مقاصد تقاضا جابجا می شوند. این امر مستلزم هماهنگی و زمانبندی دقیق ماشین های ورودی و خروجی می باشد. مسأله زمانبندی ماشین های حمل اخیرا توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفته، اما عمدتا این مطالعات در موارد و شرایط قطعی بوده، در حالیکه بسیاری از عدم قطعیت ها در این فرآیند وجود دارد. مقاله حاضر، قصد داشته که فرآیند مرتبط با عملیات انبار متقاطع را در یک مرکز لجستیک در شهر تهران (میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران) را با هدف کاهش زمان عملیات، کاهش سطح نگهداری موجودی و مشخص نمودن تعداد بهینه نیروی انسانی با در نظر گیری عدم قطعیت ها در زمان ورود ماشین ها به انبار، زمان انجام عملیات بارگیری و تخلیه، زمان جابجایی در انبار و دسترسی به منابع و تجهیزات بهبود بخشد. به علت پیچیدگی محاسباتی مدل های حل دقیق و آزمایش و ارزیابی گزینه های متنوع مدیران عملیات انبار از یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی استفاده شده است که تلفیقی از شبیه سازی، طراحی آزمایش ها و روش سطح پاسخ (RSM) می باشد. روش سطح پاسخ نشان می دهد که بهترین سناریو شامل ترکیب، جابجایی مستقیم کالاها، حالت سرویس انحصاری و روش "اولین ورود- اولین سرویس"، می باشد. همچنین نتایج عددی تصدیق می کنند سناریو پیشنهادی معیارهای عملکردی در انبار مورد مطالعه را بسیار بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of truck scheduling in cross-docking warehouse under uncertainty circumstance using simulation technique (Case Study in Central Fruit and Vegetable Warehouse of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • mahziar Taghizadeh 1
  • Amir abbas Shojaie 2
  • amir homayoun sarfaraz 3
  • Sadigh Raissi 4

1 PhD student, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Professor, Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Cross docking is a distribution system in which goods are transported to destinations with the aim of preparing trucks at full capacity and reducing inventory costs. This requires high coordination and scheduling of incoming and outgoing trucks. The truck scheduling problem has recently been studied by many researchers, but mostly in deterministic cases and situations, while there are many uncertainties in this process. This paper intends to optimize the process related to cross docking operations in a logistics center in Tehran (Central Fruit and Vegetable Warehouse of Tehran Municipality) with the aim of reducing operation time, inventory holding, and determining the optimal number of operators under uncertainties in truck arrival time, loading and unloading operations time, handling time and availability of resources and equipment. Due to the computational complexity of precision solving and evaluation of various options, a simulation-based optimization approach has been used, which is a combination of simulation, design of experiment and response surface methodology (RSM). The response surface methodology shows that the best-case scenario includes composition, direct movement between docks, exclusive service mode and "first come-first served" method. Numerical results also confirm that the proposed scenario greatly improves the performance measures in the studied warehouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross dock
  • Truck Scheduling
  • Uncertainty
  • Simulation
  • RSM