نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف.

2 استادیار، دانشگاه صنعتی شریف.

10.52547/jimp.2022.225786.1340

چکیده

در سال‌‌های اخیر، تحقیق روی عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اما این زمینه از بررسی روابط غیرمستقیم و مقایسه این عوامل در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بی‌بهره مانده است. لذا در این پژوهش ما بر اساس نظریات رفتار برنامه‌ریزی‌شده و اشتیاق کارآفرینانه به تأثیر میانجی‌گری اشتیاق کارآفرینانه روی رابطه نگرش فردی و هنجار ذهنی بر قصد کارآفرینی می‌پردازیم. داده‌های کمی به ترتیب از 122 و 260 دانشجوی مقطع کارشناسی در انگلستان و ایران جمع‌آوری‌شده و با مدل‌سازی معادلات ساختاری در اموس تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی تئوری‌های نامبرده، اشتیاق کارآفرینی نیز تأثیر مستقیم و مثبتی بر قصد کارآفرینی دارد. همچنین، اشتیاق کارآفرینی میانجی جزئی رابطه بین نگرش فردی و قصد کارآفرینی در هر دو کشور است. ولیکن، اشتیاق رابطه بین هنجارهای ذهنی و قصد کارآفرینی را در ایران به‌صورت کامل و در انگلستان به‌صورت جزئی واسطه‌گری می‌نماید. لذا، به‌منظور تقویت قصد کارآفرینی، سیاست‌گذاران باید با توجه به اهمیت اشتیاق کارآفرینانه، با سرمایه‌گذاری در توسعه نگرش فردی مثبت و هنجار ذهنی نسبت به کارآفرینی، سعی در تقویت آن داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining factors impacting entrepreneurial intention in the United Kingdom and Iran: The mediating role of entrepreneurial passion

نویسندگان [English]

  • Hosna Derochi 1
  • Misagh Tasavori 2

1 Msc, Sharif University of Technology

2 Assistant Professor, Sharif University of Technology.

چکیده [English]

Research on the factors affecting entrepreneurial intention has recently attracted surging attention. However, there are limited studies focusing on indirect factors impacting entrepreneurial intention and comparing the findings across a developed and a developing country. Therefore, in this research, based on the theories of planned behaviour and entrepreneurial passion, we discuss the mediating role of entrepreneurial passion in the relationship between personal attitude and entrepreneurial intention as well as in the relationship between subjective norm and entrepreneurial intention. Quantitative data were collected from 122 and 260 undergraduate students in England and Iran, respectively, and were analysed by structural equation modelling in AMOS.

The findings show that, contrary to the predictions of the mentioned theories, entrepreneurial passion also has a direct and positive effect on entrepreneurial intention. Also, entrepreneurial passion partially mediates the relationship between personal attitude and entrepreneurial intention in both countries. However, passion fully mediates the relationship between subjective norms and entrepreneurial intention in Iran, and partially in England. Our findings thus illustrate that to strengthen entrepreneurial intention, policymakers should develop policies to enhance entrepreneurial personal attitudes, and subjective norms to encourage entrepreneurial passion and consequently entrepreneurial intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective Norms
  • Personal Attitude
  • Entrepreneurial Intention