نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

10.52547/jimp.2022.226326.1345

چکیده

برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط عدم اطمینان که در آن تغییر ضروری است، یکی از چالش‌های بزرگ سازمان‌ها کاهش ریسک از طریق ایجاد زنجیره‌های تامین تاب‌آور است. تاب‌آوری در زنجیره‌تامین به توانایی زنجیره‌تامین جهت مقابله با اختلال اشاره دارد که اختلال یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی بوده و دارای منابع داخلی و خارجی مختلفی از جمله بلایای طبیعی و ریسک‌های عملیاتی است. در پژوهش حاضر به شبیه‌سازی اختلال توسط نرم‌افزار ارنا در یک زنجیره‌تامین سنگ ساختمانی در کارخانه سنگبری آسمان پرداخته شده است؛ مدت‌زمان اجرای شبیه‌سازی یک سال و تعداد دفعات اجرای مدل شبیه‌سازی 100 بار درنظر گرفته شد. پس از اعتبارسنجی مدل از طریق مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی با اطلاعات واقعی کارخانه با محاسبه میانگین قدرمطلق خطا و تایید اعتبار مدل، سناریوهای مختلف برای مدیریت اختلال و نشان‌دادن تاب‌آوری سیستم ایجاد و آزمایش شدند. سپس بر اساس معیار‌های نرخ پاسخگویی به تقاضای مشتریان، هزینه تقاضای پس‌افت و هزینه کل، عملکرد هر یک از سناریوها ارزیابی شد و در نهایت سناریو افزونگی جهت اجرا در دنیای واقعی انتخاب شد؛ نتایج حاکی از آن بود که برای تاب‌آور نمودن سیستم به راه اندازی یک خط تولید پشتیبان در کارخانه پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Supply Chain Resilience Analysis Considering Disruption in the Natural Stone Industry Using a Discrete-Event Simulation Approach

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hajian Heidary 1
  • Maede Mirzaaliyan 2

1 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University.

2 Master's student, Allameh Tabatabai University.

چکیده [English]

In order to achieve competitive advantages in uncertain situations, one of the big challenges that organizations are faced is the risk reduction through creating resilient supply chains. Supply Chain resilience refers to the ability of supply chain to respond to disruptions. Disruption is an unpredictable event that has different internal and external sources such as natural disasters and operational risks. In this paper, a simulation model has been presented for analyzing the disruption in the natural stone industry supply chain in one of the stone factories in Iran using Arena simulation software. The simulation model has ran 100 times and the simulation time has been considered one year. The validation of model has been done by comparing the simulation results with actual information by calculating the mean absolute error. Also, some scenarios has been made for disruption management and resilience creation in the system. Then, the performance of each scenario was evaluated based on some criteria include fill rate, backorder cost and total cost. Finally, Redundancy Scenario was chosen to run in the real world. The results showed that a backup production line would be set up in the factory to make the system more resilient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resiliency
  • Supply Chain
  • Disruption
  • Discrete-Event Simulation
  • Natural Stone Industry