نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران.

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران

10.52547/jimp.2022.185015.1152

چکیده

در این مقاله مطالعه‌ای در باب قیمت‌گذاری و تبلیغ فروش بلیت یک رویداد ورزشی و یا تفریحی ارائه می‌شود، که در آن از یک مدل کنترل بهینه پویا استفاده شده است. در راستای افزایش بهره‌وری، سعی شده است تا حد ممکن هزینه‌ها و نکات مطرح در فروش بلیت اینگونه رخدادها، در این مقاله استفاده شود. مواردی نظیر امکان واگذاری رایگان بلیت، فروش غذا، نوشیدنی، کالاها، بیمه و سایر خدمات به خریداران بلیت (هزینه پشتیبانی ) در نظر گرفته شده است.به‌کمک مدل تعداد بلیتها برای فروش (برنامه‌ریزی ظرفیت) و تعیین قیمت پویا وبهینه آن، بالحاظ نمودن هزینه تبلیغ بهینه پویا، با اضافه کردن تابع تغییرات فصلی در تابع تقاضا و مواردی نظیر آن که خارج از کنترل برگزارکنندگان است (به‌کمک تابع پیوسته-تکه ای بنام شدت ورود )،در مدل اعمال شده است. ضمنا، مدل‌دهی کارا به کشش تبلیغ با استفاده از دو تابع پیوسته-تکه ای، امکان ملاحظه تاثیر تعداد بلیت‌های فروش نرفته بر روی رفتار خرید مشتریان از طریق بروز کردن کشش قیمت در طول دوره فروش، از نکات برجسته این پژوهش می‌باشد .این موارد در پژوهش‌های قبلی کمتر پرداخته شده و یا اصلا وارد نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal control for dynamic pricing and advertising of ticket selling for the sport and entertainment events

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Mehregan 1
  • Mohammadhossein Pourkazemi 2
  • mohammad haghighi 3
  • Tooran Asefi 4

1 Professor, Tehran University.

2 Associate professor, Shahid Beheshti university.

3 Associate professor, Tehran university.

4 PHD student, Kish campus of Tehran university.

چکیده [English]

In this paper we introduce one study about dynamic pricing and advertising for sport and entertainment events such that extract from inventory deterministic control model. We tried to describe costs and elements that are important for ticket selling in these events. Factors such that obtain free ticket, selling food, drinks or merchandise, insurance and other services to ticket buyers (carrying cost), calculate the number of seats throughout optimal pricing and advertising (capacity planning), adding a function in demand that captures seasonal changes; such that the organizer doesn’t control them (piece wise continuity function named by intensity arrive), efficiency modeling to advertising elasticity with two piece wise continuity function, there is applying inventory depletion effect throughout updating the price elasticity. These are top comments that aren’t paid or less attention in last researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising
  • pricing
  • capacity planning
  • optimal control