نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه هرمزگان.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

10.52547/jimp.2022.222461.1272

چکیده

در سال‌های اخیر با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان نیز افزایش یافته است‌‌؛ از این رو مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است. یکی از ریسک‌های موجود در زنجیره‌ی تأمین، ریسک‌های وارده از ناحیه‌ی تأمین‌کنندگان است. تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدلی به منظور ارزیابی ریسک زنجیره تأمین صنایع غذایی شی فو، به شناسایی ریسک‌های محتمل در زنجیره تأمین و اتخاذ تصمیماتی در راستای ارزیابی سطح ریسک می‌پردازد. مدل بکار گرفته شده ، ترکیبی از مدل محاسبات کلامی فازی (FLC ) به منظور محاسبه مقدار ریسک عوامل مطابق با طیف معنایی کلامی و مدل ویکور جهت سنجش سطح اهمیت این عوامل می باشد. این ترکیب در ادامه امکان استفاده از تکنیک تحلیل شکاف ریسک را فراهم می آورند. با بررسی تحقیقات صورت گرفته و همچنین استفاده از نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه ، 5 عامل محدودیت ظرفیت، عدم اعتماد به شرکت، کمبود کارکنان ماهر، به‌کارگیری فناوری جدید و فاصله‌ی جغرافیایی بین تأمین‌کنندگان و شرکت به عنوان عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره تأمین‌کننده شناخته شد. سپس با استفاده مجدد از ادبیات موضوع معیارهای این عوامل شناسایی شد. در ادامه با استفاده از مدل FLC دوتایی تعدیل شده ریسک زنجیره تامین صنایع غذایی شی فو بین دو گزینه "کم" و " متوسط" بدست آمد. آنگاه با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف ریسک زنجیره تامین، مشخص شد معیار عدم توانایی تأمین‌کننده برای تأمین مقدار معین مواد اولیه دارای بیشترین ریسک و اهمیت در بین سایر معیار ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Supply chain risk gape analysis using the modified two-tuple FLC (Fuzzy Linguistic Computing) model and fuzzy Vicor(Case study: The SHIFOO food industry in Fars province)

نویسندگان [English]

  • Ali tizroo 1
  • Nasim Nowruznejad Fard 2

1 Assistant Professor, Hormozgan University.

2 M.Sc., Fars University of Science and Research

چکیده [English]

In the last few years, as the complexity increases, so does the level of uncertainty; Therefore, supply chain risk management is one of the topics that has been considered by organizations. One of the risk existing in the supply chain is the risk of suppliers. This research provides a model for evaluating supply chain risk management in SHIFOO food industry to identify probable risks in supply chain and make decision about evaluating the level of risk.The model used is a combination of Fuzzy Linguistic Computing (FLC) model to calculate the risk of factors in accordance with the verbal semantic spectrum and Vickor model to measure the level of importance of these factors. This combination further makes it possible to use the risk gap analysis technique. by reviewing the researches and also using the opinions of industry and university experts, 5 factors of available capacity, lack of trust to the company, lack of skilled staff using the new technology and distance between the supplier and organization were identified as factors affecting risk creation in the supply chain. Then, by reusing the subject literature, the criteria of these factors were identified. Then, by using the modified two- tuple FLC (Fuzzy Linguistic Computing) model, the food supply chain risk of SHIFOO was obtained between the "low" and "medium" options. Finally by using the supply chain risk gap analysis technique, it was found that inability of supplier for provide a certain amount of raw materials has the highest and importance risk among other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain risk
  • . Gape analysis Fuzzy vikor
  • Two-tuple fuzzy linguistic computing model