نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشگاه تهران.

3 دانشیار، دانشگاه تهران.

4 عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

10.52547/jimp.2022.222452.1273

چکیده

با توجه به تغییرات گسترده، مداوم و روزافزون در بازارهای جهانی و تقاضای مشتریان، به‌کارگیری ابزارهایی قدرتمند و قابل اطمینان برای پشتیبانی از تصمیم‌گیرندگان، اجتناب ناپذیر است. به این منظور در این پژوهش مسئله برنامه‌ریزی تولید در شرایط تقاضای احتمالی و برای یک سیستم تولیدی هیبرید MTS/MTO پرداخته شده است. بکارگیری این رویکرد، مدل ارائه شده را برای یک سیستم تولیدی به طور کامل MTO یا MTS نیز سازگار نموده است. به طور معمول برنامه‌ریزی تولیدی در یک بازه میان مدت صورت پذیرفته و تصمیمات اخذ شده در هر مرحله زمانی، در برنامه‌های دوره‌های آتی نیز تاثیر گذار خواهد بود. لذا در مواجهه با تقاضای احتمالی مشتریان، روش برنامه‌ریزی احتمالی چند مرحله‌ای به منظور اخذ تصمیمات با نگرش بر کل افق زمانی پیش‌رو به کار گرفته شده است. هدف مدل ارائه شده بیشینه سازی سود از طریق بکارگیری بهینه ظرفیت‌های تولیدی، سیاست‌های مناسب قیمت‌گذاری محصولات و برنامه‌ریزی احتیاجات مواد اولیه می‌باشد. در انتها از طریق آنالیزهای عددی مرسوم در روش برنامه‌ریزی احتمالی، مدل ارائه شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به ارزش حل احتمالی بدست آمده، نتایج نشان می‌دهد بکارگیری مدل ارائه شده می‌تواند باعث افزایش سطح سودآوری شود که باید در مقابل افزایش پیچیدگی مسئله مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A hybrid MTS/MTO production planning model under demand uncertainty using stochastic programming

نویسندگان [English]

  • Reyhane Azizi Kharanaghi 1
  • Hannan Amoozad Mahdiraji 2
  • Mohammadreza Taghizadeh-Yazdi 3
  • Hossein Rezavi Haji Agha 4

1 Faculty of Management - University of Tehran

2 Assistant Professor, University of Tehran.

3 Associate Professor, University of Tehran.

4 عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

چکیده [English]

Given the vast, continuous and increasing changes in global markets and customer demand, the use of powerful and reliable tools to support decision makers is inevitable. For this purpose, in this research, we have tried to address the issue of production planning by considering the system dynamics and uncertainty in customer demand. The production system assumed in this model is a hybrid push-pull production system. By applying this approach, the proposed model is also adapted for a fully push or pull production system. Production planning is usually done in the medium term, and the decisions made at each stage of time will also affect future plans. Therefore, in the face of potential customer demand, the multi-stage stochastic programming method has been used in order to make decisions with a view to the entire time horizon. The purpose of the proposed model is to maximize profits through the optimal use of production capacity, appropriate pricing policies and material resource planning. Finally, the proposed model is examined through conventional numerical analyzes in the stochastic programming method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid MTS/MTO production system
  • demand uncertainty
  • multi-stage stochastic programming