موضوعات = برنامه‌ریزی ریاضی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی زنجیره تأمین بیمارستان تحت شرایط عدم قطعیت: کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.52547/jimp.2021.221673.1257

مصطفی سلمان نژاد؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی