موضوعات = برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی
برنامه‌ریزی سیستم تولید اقتصادی با در نظر گرفتن تقاضای متغیر و خرابی تصادفی ماشین‌

دوره 13، شماره 3، 1402، صفحه 93-126

10.48308/jimp.13.3.93

هیبت اله صادقی؛ هیوا فاروقی؛ فائزه کله وندی؛ مریم سلگی


تبیین سیستم مقدار سفارش اقتصادی در شرایط تقاضا و دریافت‌های گسسته

دوره 12، شماره 2، 1401، صفحه 113-133

10.52547/jimp.12.2.113

هیبت‌اله صادقی؛ انور محمودی؛ زهرا رجبی