کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح
ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله زمان‌بندی خدمات دوره‌ای

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 139-163

10.52547/jimp.9.4.139

علیرضا ناصر صدرآبادی؛ ستاره بشروئی شرق؛ سید حیدر میرفخرالدینی