کلیدواژه‌ها = عوامل موفقیت
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 71-86

اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فائقه رفیعی‌امام