کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین تاب آور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل زنجیره تأمین تاب آور (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی کشور)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 127-150

حبیب اله رحیمی شیخ؛ مانی شریفی؛ محمدرضا شهریاری