کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط
ارائه یک روش دو‌مرحله‌ای برای ایجاد و بهنگام‌کردن برنامه زمان‌بندی جراحی اصلی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-196

10.52547/jimp.10.1.167

شایان بارافکنده؛ آرزو عتیقه چیان؛ کامران کیانفر


مدل‌سازی ریاضی و الگوریتم رقابت استعماری برای مسئله خط مونتاژ جریان کارگاهی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 93-111

حبیب‌رضا غلامی؛ اسماعیل مهدی زاده؛ بهمن نادری