نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 55-82

10.52547/jimp.10.2.55

مجید اسماعیلیان؛ اعظم سادات خلیلی؛ ماندانا توکلی