نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. یک روش فراابتکاری برای مسئله مکانیابی مسیریابی هاب با تصمیمات ظرفیت و بالانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.29252/jimp.2021.185013.1151

بهنام وحدانی؛ مریم سادات قیاسی