نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک روش دو‌مرحله‌ای برای ایجاد و بهنگام‌کردن برنامه زمان‌بندی جراحی اصلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 167-196

10.52547/jimp.10.1.167

شایان بارافکنده؛ آرزو عتیقه چیان؛ کامران کیانفر