نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی و نوآوری شرکت‌های بین‌المللی هوشمند با استفاده از DEMATEL-ANP

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 117-154

10.52547/jimp.10.4.117

مهدی کریمی؛ فرشید نمامیان؛ فرهاد وفایی؛ علیرضا مرادی