نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تحلیل ریسک‌ در پروژه‌‌های شهرسازی مبتنی بر تکنیک داده‌کاوی با مطالعه موردی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 137-159

10.52547/jimp.10.2.137

محمد قدوسی؛ فاطمه میرسعیدی؛ علی‌اکبر حسنی