نویسنده = ����������������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. چارچوب ارزیابی عملکرد واحدهای تحت نظارت سیستم 5S (با استفاده از رویکرد DEA)

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 115-129

جمشید صالحی‌صدقیانی؛ احمد جعفریان؛ محسن شفیعی‌نیک‌آبادی