نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پیش‌بینی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای رقابتی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-44

رضا رسولی؛ مجید ضماهنی؛ علی جمشیدی