نویسنده = ����������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 9-27

داوود طالبی؛ بهرنگ خسرو نوبری؛ مینا فدوی‌اردستانی