نویسنده = محمدرحیم رمضانیان
بررسی تغییرات عملکرد کانال های توزیع شرکت پارس خزر در طی زمان با استفاده از تحلیل پنجره

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 167-183

محمدرحیم رمضانیان؛ رضا اسماعیل پور؛ کیخسرو یاکیده؛ اکرم اویسی عمران؛ سحر مجلسی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 71-86

اسماعیل ملک‌اخلاق؛ محمدرحیم رمضانیان؛ فائقه رفیعی‌امام