نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل جذابیت صنعت لایروبی در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-60

محمدرضا حمیدی زاده؛ حسن فارسیجانی؛ پرویز مقدس