نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش‌عالی برنامه‌ پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-115

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید خداداد حسینی