نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت‌یابی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-209

محمدرضا آراستی؛ نیما مختارزاده؛ امیر خانلری