نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب تأمین‌کنندگان با رویکرد MCDM فازی و QFD فازی مورد مطالعه: شرکت سنو پارس یزد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-146

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فاطمه کاظمی؛ مژده حیاتی