نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد آموزشی با رویکرد مقایسه‌ای تحلیل شبکه‌ای و دیمتل

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 85-100

داوود طالبی؛ آسیه آرش‌پور