نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب طرح جانمایی تسهیلات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 57-84

احمد توکلی؛ علیرضا پویا؛ سید جواد علوی طبری