نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به‌کمک روش AHP-PROMETHEE

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-164

مصطفی کاظمی؛ علی سیبویه؛ محمد رنجبر؛ زهرا ناجی عظیمی؛ راضیه کریمی