نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سیستماتیک عوامل انسانی بر موفقیت پروژه با رویکرد شاپلی- دیماتل خاکستری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 27-45

علی بنیادی نائینی؛ محمدحسن کامفیروزی