نویسنده = ������������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ترسیم نقشه‏ ی علم نوین تحقیق در عملیات نرم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 9-29

محمدرضا مهرگان؛ محمّدرضا اخوان انوری؛ کامیار رئیسی‏ فر