نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما در شرکت ایستاوین

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-151

عباس عباسی؛ مسلم علی محمدلو؛ مریم صفی‌نیا